You are currently viewing De fire grundlæggende aktietyper

De fire grundlæggende aktietyper

Du behøver langt fra at være børsmægler for at have med aktier at gøre. I dag vælger rigtig mange almindelige mennesker at investere i aktier på egen hånd, og dét er der særligt to grunde til. For det første giver aktiekøb dig mulighed for at afprøve din viden om både det danske og det internationale marked. For det andet tillader aktier dig af og til at hive rigtig mange penge hjem.

Hvis du aldrig har købt aktier før, er det essentielt, at du bruger lidt tid på at sætte dig ind i, hvordan aktiemarkedet hænger sammen. Og det første, du skal vide, er, at der findes fire grundlæggende aktietyper.

Valueaktien

Valueaktien er sandsynligvis den mindst kendte aktietype. Denne form for aktie er altid billigt prisfastsat, og årsagen er, at virksomheder med valueaktier som regel har relativt ringe vækstudsigter. Grunden hertil kan for eksempel være, at selskabet har et dårligt regnskab, at de over længere tid har fået dårlig omtale, eller at aktien tilhører en sektor, som medierne kun sjældent belyser. Selvom valueaktier som regel ikke er meget værd, kan du af og til være heldig og se en pludselig værdistigning. Derfor er aktietypen bestemt værd at overveje.

Vækstaktien

Vækstaktien er, som navnet antyder, en aktietype, som der forventes høj vækst af. Gode vækstaktier udbydes af mange forskellige handelsplatforme. Når du investerer i vækstaktier, er det vigtigt, at du nøje sætter dig ind i markedet. Dertil skal du bevare troen på, at dine vækstaktier rent faktisk kommer til at stige i værdi – også selvom det ikke sker lige med det samme.

Den defensive aktie

Den defensive aktie er den mest populære aktietyper blandt dem af os, der ikke før har haft med aktier at gøre. Defensive aktier er nemlig aktier, der knytter sig til produkter, som vi alle har brug for, uanset om der er økonomisk op- eller nedgang. Medicinalvirksomheder som for eksempel Novo Nordisk befinder sig typisk i den defensive aktie-kategori. Det samme gælder fødevareproducenter.

Den cykliske aktie

Den sidste aktietype er den mest følsomme. Cykliske aktier er letpåvirkelige i forhold til samfundets økonomi, og dét betyder, at du, når du køber cykliske aktier, både kan risikere at miste en hel del penge og være heldig og på kort tid se en markant værdistigning.

Sådan vælger du en aktietype

Den rigtige aktietype afhænger i høj grad af dine forventninger. Er du fortsat i tvivl om, hvilken type du skal vælge? Så rådfør dig i nogle af de mange uddybende guides, som du finder online.